; ,

Pręty kompozytowe GFRP

Pręty kompozytowe z włókna szklanego

pręty kompozytowe z włókna szklanego, gfrp

Tatran FRP Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Europy producenta marki ARVIT TM armaturowych zestawów polimerowych przeznaczonych GFRP do wykorzystywania w budownictwie przemysłowym, cywilnym i drogowym w charakterze materiału zbrojeniowego konstrukcji betonowych. Pręty wykonane są z włókna szklanego oraz żywicy epoksydowej i służą do wzmacniania betonu.
pręty kompozytowe z włókna szklanego, gfrp

ZALETY KOMPOZYTÓW

  • Zbrojenie z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym posiada wytrzymałość na zerwanie dwukrotnie wyższą od tego wskaźnika dla zbrojenia stalowego marki A III przy równej średnicy. Odpowiednio, może ona mieć płaszczyznę rozliczeniową dwukrotnie mniejszą niż stalowa.
  • Spoistość zbrojenia kompozytowego stanowi 1,9 tn/m3. To oznacza, że jest zaledwie 1,9 razy cięższe od wody i 5 razy lżejsze od stali. Przy porównaniu z uwzględnieniem jednakowej wytrzymałości waga takiego zbrojenia jest 9 razy mniejsza, niż w przypadku zbrojenia stalowego. Obniża to koszty transportu i prac załadunkowo-rozładunkowych, a także ułatwia realizację prac na obiekcie budowlanym.
  • Obniżenie ceny kosztu konstrukcji budowlanych jest osiągane dzięki zastosowaniu zbrojenia niemetalicznego o mniejszych średnicach w porównaniu ze zbrojeniem metalowym.
  • Zbrojenie niemetaliczne jest całkowicie odporne na korozję i nie wywołuje niszczenia betonu Poza tym, praktycznie nie zmienia swoich właściwości mechanicznych w agresywnym środowisku pod wpływem kwasów, zasad i soli.
  • Nie traci właściwości przy bardzo niskich temperaturach. Zbrojenie kompozytowe może być wykorzystywane przy różnym zakresie temperatur (od - 70 do +100 oC) przy czym, absolutnie nie zmieniając swoich parametrów techniczno-eksploatacyjnych.
  • Przewodność cieplna zbrojenia kompozytowego jest 100-krotnie niższa, niż stalowego, praktycznie nie przewodzi ciepła. Co za tym idzie, nie może być mostkiem termicznym i znacznie obniża straty ciepła.
  • Współczynnik rozszerzalności cieplnej – jak u betonu. Wyklucza to zrywy zbrojenia i powstawanie pęknięć w warstwie betonu pod wpływem zmian temperatury.
  • Dialektryk. Przepuszcza fale radiowe. Magnetycznie pasywne. Zbrojenie kompozytowe nie przeprowadza prądu elektrycznego i nie gromadzi energii statycznej. Przenikalne dla fal radiowych. Wykluczona jest zmiana właściwości wytrzymałościowych zbrojenia kompozytowego pod wpływem pól elektromagnetycznych.
  • Długowieczne i ekologiczne zbrojenie niemetaliczne zwiększa okres użytkowania konstrukcji 2-3 razy w porównaniu ze zbrojeniem stalowym, zwłaszcza przy działaniu na nie środowisk agresywnych. Znika konieczność przeprowadzania drogich prac naprawczych. Prognozowany okres użytkowania - min. 80 lat. Nie wydziela szkodliwych substancji toksycznych.
  • Na życzenie Zleceniodawcy i zgodnie z wymaganiami projektu może być produkowane w dowolnej długości.
pręty kompozytowe z włókna szklanego, gfrp
pręty kompozytowe z włókna szklanego, gfrp
pręty kompozytowe z włókna szklanego, gfrp

CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA ZBROJENIA STALOWEGO I Z KOMPOZYTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM

Materiał - parametry

Stal - zbrojenie pręty metalowe klasy A-III (A400 - 25G2S)


Zbrojenie kompozytowe - z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (AKS) - Rowing z włókna szklanego, połączony polimerem na bazie żywicy epoksydowej

Podatność na odkształcenia

Sprężysto-plastyczne

Idealnie sprężyste

Granica wytrzymałości przy rozciąganiu, MPa

390

1 300

Moduł sprężystości, MPa

210 000

55 000

Wydłużenie względne, %

25

2.2

Współczynnik przewodności cieplnej W/(m oC)

46

0,35

Współczynnik rozszerzenia liniowego, αх10-5/°C

13-15

9-12

Spoistość, kg/m 3

7850

1900

Korozyjna odporność na agresywne środowiska

Koroduje

Materiał nierdzewny

Przewodność cieplna

Przewodzi ciepło

Nie przewodzi ciepła

Przewodność elektryczna

Przewodzi prąd

Nie przewodzi prądu - dielektryk

Produkowane profile

6-80

4-20

Długość

Trzony o długości 11,7 m

Zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego

Ekologiczność

Ekologiczna

Nie toksyczna, pod względem stopnia działania na organizm człowieka i środowisko naturalne należy do 4 klasy zagrożeń (mało niebezpieczne).

Trwałość

Zgodnie z normami budowlanymi

Prognozowana trwałość

- minimum 80 lat

Warunkowa wymiana zbrojenia według właściwości fizyczno-mechanicznych

⌀ 6 A-III

⌀ 8 A-III

⌀ 10 A-III

⌀ 12 A-III

⌀ 14 А-III

⌀ 16 A-III

⌀ 18 A-III

⌀ 20 A-III

⌀ 4 AKS

⌀ 6 AKS

⌀ 7 AKS

⌀ 8 AKS

⌀ 10 AKS

⌀ 12 AKS

⌀ 14 AKS

⌀ 16 AKS

Waga, kg (przy wymianie z zachowaniem jednakowej wytrzymałości)

⌀ 6 А-III - 0,222

⌀ 8 А-III - 0,395

⌀ 10 A-III - 0,617

⌀ 12 A-III - 0,888

⌀ 14 A-III - 1,210

⌀ 16 A-III -1,580

⌀ 18 A-III - 2,000

⌀ 20 А-III - 2,470

⌀ 4 AKS - 0,02

⌀ 6 AKS - 0,05

⌀ 7 AKS - 0,07

⌀ 8 AKS - 0,09

⌀ 10 AKS - 0,12

⌀ 12 AKS - 0,20

⌀ 14 AKS - 0,26

⌀ 16 AKS - 0,35

pręty kompozytowe z włókna szklanego, gfrp
; ,