; ,
siatka kompozytowa

Siatki kompozytowe do wzmocnień strukturalnych

FRP & FRCM-SRG system

Technologia wzmacniania strukturalnego za pomocą systemów kompozytowych

Technologia wzmacniania strukturalnego za pomocą systemów kompozytowych.pdf
systemy wzmocnień strukturalnych FRP i FRCM-SRG
; ,